Výstavba futbalovej tribúny v areáli futbalového ihriska I. a II. etapa

Projekt výstavby futbalovej tribúny v I. a v II. etape bol zameraný na vytvorenie dôstojného futbalového areálu s kompletným komfortom pre hráčov a divákov na futbalových zápasoch mužstiev FK Družstevník Plavnica.

Taktiež sa obec realizáciou tohto projektu snažila zatraktívniť šport a konkrétne futbal pre deti a mládež. Vytvorené podmienky pre športové a voľnočasové aktivity by mali znížiť riziko podľahnutia alkoholizmu, fajčeniu, drogám a skvalitniť využívanie voľného času u rôznych vekových skupín obyvateľstva.

Projekt bol v I. etape spolufinancovaný z VÚC sumou 1 900 EUR a v II. etape  Úrad Vlády SR prispel čiastkou 20 000 EUR. Vďaka tejto podpore obec poskytuje kompletný komfort pre divákov a hráčov, ktorí aj počas nepriaznivého počasie navštevujú futbalový areál a zvyšuje záujem detí a mládeže o futbal v obci.

 

Nastavenia cookies