Regenerácia obce Plavnica

V rámci Regionálneho operačného programu - Regenerácia sídiel na obdobie 2007 - 2013 požiadala obec Plavnica v roku 2009 nenávratný finančný prostriedok na projekt: Regenerácia obce Plavnica.

Z dôvodu zvýšenia konkurencieschopnosti obce a kvality života jej obyvateľov bolo potrebné zregenerovať vcentrálne verejné priestranstvá. Rekonštrukcia bola vyvolaná nevyhovujúcim povrchom chodníkov, komunikácii a spevnených plôch centrálnej zóny.  V tomto období ešte absentovali prvky drobnej architektúry, upravené plochy, osvetlenie priechodov pre chodcov, napojenie osvetlenia prístreškov autobusových zastávok  či bezbarieérové prístupy.

Celkovo sa zrekonštruovalo 2 376,32 m2 spevnených plôch, 5 207 m2 verejnej zelene, 78,55 m miestnych komunikácií, 266 m cykl. chodníka,  1 856,9 m chodníkov a 2 ks autobusových zastávok.

Projekt bol riadne ukončený 11. 10. 2013

 

Nastavenia cookies