Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému I. a II. etapa

Projekt vybudovania bezpečnostného kamerového systému v obci Plavnica je zameraný na elimináciu páchania priestupkov, prípadne trestných činov, napomáha k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce, ale aj majetku obecných a štátnych inštitúcií, podnikateľkých investícií a pod.

Poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na r. 2014 (7 000 EUR) a r. 2015 (8000 EUR) na zabezpečenie úloh prevencie kriminality umožnili nainštaloviať 6 kamier, ktoré monitorujú verejne prístupné priestranstvá v určených lokalitách.

Kamerový systém v I. etape bol umiestnený na rázcestí Šambron, v centre obce a pri futbalovom ihrisku.

Kedže získal pozitívne hodnotenie nie len zo strany verejnosti, ale aj zo strany Okresného riaditeľstva policajného zboru v Starej Ľubovni, pretože sa už niekoľkokrát aj vďaka nemu podarilo objasniť dopravné nehody v obci, prípadne lepšie identifikovať osoby podozrivé z tresných činov, obec využila možnosť dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a v II. etape rozšírila kamerový systém o ďalšie 3 kamery. Tie snímajú vstup a výstup do obývanej časti obce zo smeru Údol; oddychovo - športovú zónu obce a parkovisko so vstupom na cintorín.