Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 323-003/2018 8.10.2018 Účastníci právneho úkonu sa dohodli na vzájomnej zámene nehnuteľností opísaných v čl.... Helena Romaňáková    
Detail Zmluva Dodávateľská * 10.10.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ AU je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Boržík & partners, s. r. o. 44948867   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ WEB je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Netix Solutions s. r. o 43783627   
Detail Zmluva Dodávateľská SOÚ 7/2018 7.12.2018 Sprostredkovateľ poskytuje pre Prevádzkovateľa činnosti preneseného definovania úloh, ktoré... Mesto Stará Ľubovňa 00330167   
Detail Zmluva Dodávateľská 74Č/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská 74K/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská 74Č/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Dodávateľská 74K/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSTO č. 9/7/11/0080/15 15.2.2019 Dodatok č. 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVV č. 386/05/VK/DV,DK 14.3.2019 Dodatok č. 4 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNsO č. 1/2019 25.3.2019 NATUR-Pack a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združénho... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 3.5.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoOOV č. 1/2019 7.8.2019 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Ján Moščovič    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoGÚ 1/2019 8.10.2019 Prima banka uzatvára v súlade s § 708 a násl. Obchodného zákonníka a so Všeobecnými... Prima Banka Slovensko, a .s.    
Detail Objednávka vyšlá Program BIZNIS - VSE 23.10.2019 Objednávka o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a. s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 1/2019 20.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu:
nebytové priestory v budove súp. č. 74, v...
MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 2/2019 20.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., Miroslav Imrich 50 464 931   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 3/2019 30.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s. r. o. 47 521 252   
Export do csv