Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 29.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Jozef Nemec, Mária Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 k ZoNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Milan Repka, Zuzana Repková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1k ZoNB zo dňa 29.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Viera Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB z o dňa 30.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.7.2019 Štefan Suvák, Irina Suváková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa01.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.12.2017 Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 01.08.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.08.2019 Peter Pčolka, Emília Pčolková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k Zo NB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Zdena Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoN B zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Ing. Marek Rindoš    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k Z oNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 29.7.19 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Zuzana Kyšelová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.19 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.9.2019 Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 31.08.2020 31.8.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Patrik Krafčík    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoNB zo dňa27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019.
Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská Do č.1k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07.2019
Wieslaw Vojciech Pilch, Eva Pilchová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 14.10.219 1.7.2020 Dodatok č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa
Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019
Gabriela Hetešová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 30.09.2020 1.10.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.208/38/010/13 18.11.2020 Predmetom uzatvorenia tejto dohody je aplikácia §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej... Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoV 1.12.2020 Účelom tejto zmluvy je záujem ŠÚ SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové... Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 29.10.18 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 10. 2018 Nadiya Fomenko    
Export do csv
Nastavenia cookies