Zmluva č. ZoNNP č. 2/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNNP č. 2/2019    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v ktorých je t. č. umiestnená ambulancia praktického lekára pre dospelých vrátane pomernej časti spoločných priestorov v celkovej výmere 85,60 m².
 
Partner: Immimed s.r.o., Miroslav Imrich
IČO: 50 464 931
Adresa: Farbiarska 23, 064 01 Stará Ľubovňa
Dátum zverejnenia: 20.12.2019 
Dátum uzavretia zmluvy: 12.12.2019 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do: 31.12.2022 
  immimed-miroslav-imrich.pdf, Veľkosť: 295.16 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies