Zmluva č. ZoNNP č. 3/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNNP č. 3/2019    
Predmet : Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v ktorých je v súčasnosti umiestnená verejná lekáreň o celkovej výmere 74,00 m2. 
Partner: BENU SK 20, s. r. o.
IČO: 47 521 252
Adresa: Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava
Dátum zverejnenia: 30.12.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmuva-o-najme-np-benu-20-sk.pdf, Veľkosť: 293.38 kB
Previazané dokumenty: