Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zodňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Ľudmila Čičmancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7. 2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Monika Hubová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB z o dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Jozef Pružinský, Katarína Pružinská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNBzo dňa 26.10.2018 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 10. 2018 Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 kZoNB zodňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.07.2019 Paulína Kyšeľová, Stanislav Kyšeľa    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa31.07.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa31.07.2019 Marián Imrich, Eva Imrichová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 28.9.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28.09.2017 Karol Kušnír    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Peter Hamborský, Monika Hamborská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.8.2019 Mária Štupaková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Pavol Nedbal    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 4.8.207 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 4.8.2017 Peter Krupka, Jaroslava Krupková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Peter Kmeč, Drahomíra Kmečová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Monika Krajger, Rudolf Krajger    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNBzo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Rudolf Krajger, Mária Krajgerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 30.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.7.2019 Marta Pavlovská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 30.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.7.2019 Margita Nemergutová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa30.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.9.2019 Miroslava Pjechová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 29.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Helena Hudáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 18.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 18.12.2017 Peter Chovanec, Ivana Chovancová    
Export do csv
Nastavenia cookies