Dodatok č. D1 504A1

Typ: Dodávateľská
Číslo: D1 504A1    
Predmet : Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. 
Partner: Jozef Pružinský, Katarína Pružinská
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 25.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-jozef-pruzinsky-a-katarina-pruzinska.pdf, Veľkosť: 124.66 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 1, I. NP byt ľavý v obytnom dome č. 504, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.

Nastavenia cookies