Dodatok č. D2 504A3

Typ: Dodávateľská
Číslo: D2 504A3    
Predmet : Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 14. 10. 2020. 
Partner: Gabriela Hetešová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 25.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-2-gabriela-hetesova.pdf, Veľkosť: 124.12 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 3, nachádzajúceho sa vo vchode A na 2. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .

Nastavenia cookies