Dodatok č. 4

Typ: Dodávateľská
Číslo: 4    
Predmet : Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb ktorým sa dopoisťuje súbor budov, hál a stavieb vedený v účtovnej evidencii poisteného  
Partner: Kooperatíva poisťovňa, a. s.
IČO: 00585441
Adresa: Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Dátum zverejnenia: 5.10.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 801,02 EUR 
  poistna-zmluva-0802046823-budovy.pdf, Veľkosť: 899.21 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Predmetom zmluvy je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica". Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom, pričom uvedená cena poistného je celkové ročné poistenie.