Dodatok č. 2

Typ: Dodávateľská
Číslo: 2    
Predmet : Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica, Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica, Plavnica - protipovodňové opatrenia potoka Jasenok. Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom. Poistné sa bude platiť v ročných splátkach.  
Partner: KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.
IČO:
Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Dátum zverejnenia: 4.2.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 396,18 EUR 
  poistna-zmluva-dodatok-c-2.pdf, Veľkosť: 1.61 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Predmetom zmluvy je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica". Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom, pričom uvedená cena poistného je celkové ročné poistenie.

Nastavenia cookies