Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1    
Predmet : Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty "Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica" a "Regenerácia obce Plavnica"
Poistným obdobím je kalendárny rok
 
Partner: Kooperatíva poisťovňa, a.s.
IČO: 00585441
Adresa: Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Dátum zverejnenia: 9.12.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 310,69 EUR 
  dodatok_c_1_poistna_zmluva_080_2046_823.pdf, Veľkosť: 694.42 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Predmetom zmluvy je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica". Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom, pričom uvedená cena poistného je celkové ročné poistenie.