Dodatok č. 3

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3    
Predmet : Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb v rámci projektu "Kamerový systém v obci Plavnica". Poistným obdobím je kalendárny rok  
Partner: Kooperatíva poisťovňa, a. s.
IČO: 00585441
Adresa: Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Dátum zverejnenia: 5.10.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 25,47 EUR 
  poistna-zmluva-0802046823-dodatok-c-3-kamerovy-system.pdf, Veľkosť: 939.54 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Predmetom zmluvy je poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu stavby: Regenerácia centrálnej časti obce Plavnica". Poistený platí poistné na účet sprostredkovateľa prevodným príkazom, pričom uvedená cena poistného je celkové ročné poistenie.