Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá PFA 8/2023 21.9.2023 Zoznam prijatých faktúr 8/2023 -   29,172.48 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 9/2023 18.10.2023 Zoznam prijatých faktúr 9/2023 -   60,245.40 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2023 21.11.2023 Zoznam prijatých faktúr 10/2023 -   236,538.01 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2023 19.12.2023 Zoznam prijatých faktúr 11/2023 -   254,612.72 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2023 23.1.2024 Zoznam prijatých faktúr 12/2023 -   122,149.29 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 1/2024 19.2.2024 Zoznam prijatých faktúr 1/2024 -   27,286.23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 5.9.2013 Dodanie výstupov publicity - informačné tabule, dielo "Plavnica - protipovodňové opatrenia... 3pple s. r. o., Víťaz   900.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke "Pridanie... A4ka, s. r. o. 46891587  5,420.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZnZPVO 5.8.2020 Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... ABYS Slovakia, s. r. o. 35875593  1,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2021 10.8.2021 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Alexander Rindoš   0.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 8880217453 15.11.2023 Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie - osobné vozidlo OPEL MOKKA. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00 151 700  1,024.58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.3.2017 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  140.29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2018 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Andrej Kyšeľa   0.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16/2011 19.10.2011 Práce ťažby, príprava drevnej hmoty - 2. RP PRK Andrej Vančo, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 1/2019 6.5.2019 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového...
Anna Bukovinová   147.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 1.5.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 1.5.2019 Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 01.05.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 05. 2019 Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 27052022 10.6.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt... Anna Bukovinová   160.88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A6 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 05. 2022. Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB31052023 505B5 26.6.2023 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Anna Chovancová   171.05 EUR 
Nastavenia cookies