Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VFA 7/2021 20.8.2021 Zoznam vydaných faktúr 7/2021 -   2 239,71 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 8/2021 21.9.2021 Zoznam prijatých faktúr 8/2021 -   27 641,49 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 9/2021 20.10.2021 Zoznam prijatých faktúr 9/2021 -   21 934,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 9/2021 20.10.2021 Zoznam vydaných faktúr 9/2021 -   11 029,83 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2021 22.11.2021 Zoznam vydaných faktúr 10/2021 -   2 325,44 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2021 22.11.2021 Zoznam prijatých faktúr 10/2021 -   27 027,36 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2021 16.12.2021 Zoznam prijatých faktúr 11/2021 -   26 933,80 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 1/2022 23.2.2022 Zoznam prijatých faktúr 1/2022 -   25 504,12 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2021 25.1.2022 Zoznam prijatých faktúr 12/2021 -   49 836,11 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2021 25.1.2022 Zoznam vydaných faktúr 12/2021 -   1 176,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021 7.2.2022 Zoznam objednávok rok 2021 -   0,00  
Detail Faktúra vyšlá VFA 1/2022 23.2.2022 Zoznam vydaných faktúr 1/2022 -   1 982,46 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 2/2022 23.3.2022 Zoznam prijatých faktúr 2/2022 -   15 030,96 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 3/2022 20.4.2022 Zoznam prijatých faktúr 3/2022 -   16 476,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 3/2022 20.4.2022 Zoznam vydaných faktúr 3/2022 -   267,86 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2022 12.5.2022 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál- 4/2022 -   17 602,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2022 19.5.2022 Zoznam vydaných faktúr 4/2022 -   1 982,46 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 4/2022 19.5.2022 Zoznam prijatých faktúr 4/2022 -   21 824,92 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 5/2022 21.6.2022 Zoznam prijatých faktúr 5/2022 -   25 348,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 5/2022 21.6.2022 Zoznam vydaných faktúr 5/2022 -   695,80 EUR 
Export do csv