Dodatok č. 3

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3    
Predmet : Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 386/05/VK/DV,DK, ktorého predmetom je prenesenie povinnosti registrácie na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví na prevádzkovateľa.  
Partner: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 18.7.2013 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok_c_3_k_zmluve_o_prevadzkovani_verejneho_vodovodu.pdf, Veľkosť: 582.25 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) - zdravotné stredisko