Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Marián Imrich a Eva Imrichová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Wieslaw Wojciech Pilch a Eva Pilchová   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Milan Repka a Zuzana Repková   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Marta Pavlovská   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Viera Chovancová   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Kyšelová   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Marek Rindoš   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Kyšeľa a Monika Kyšeľová   146,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
František Rindoš   146,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Martin Lapšanský a Katarína Lapšanská   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Ľuboš Furtkevič a Jana Furtkevičová   145,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Pavol Nedbal   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Bohuš Knapík a Lucia Knapíková   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Jozef Pružinský a Katarína Pružinská   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Helena Hudáková   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Jana Moščovičová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Monika Hubová a Peter Huba   145,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Mária Rindošová a Štefan Rindoš   146,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Martin Platko a Mária Platková   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Helena Kulíková   147,64 EUR 
Export do csv