Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 2.3.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2015 -   8 161,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.4.2015 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... Anton Pristač - PRITON 30614139  8 750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2015 Predmetom zmluvy je vypracovanie diela - realizácia kompletného externého manažmentu projektu:... MJM Group s. r. o. 45541558  980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.4.2015 Predmetom dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho z... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Faktúra došlá - 10.4.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2015 -   13 429,26 EUR 
Detail Faktúra došlá - 6.5.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2015 -   13 804,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.5.2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  39 887,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.9.2014 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  76 474,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.6.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 894/2 o výmere 146 m2 - záhrady k. ú. Plavnica Anna Vančová, rod. Štupáková   102,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.6.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 888/5 o výmere 119 m2, záhrady, k. ú. Plavnica Mgr. Ing. Božena Fabiánová   83,30 EUR 
Detail Faktúra došlá - 11.6.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2015 -   20 307,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce na zákazke v rámci implementácie projektu:... C&S GROUP, s. r. o. 44101619  258 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Sulín sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Sulín 00330191  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Matysová sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Matysová 00330051  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Legnava sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Legnava 00329991  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 3.7.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2015 -   17 776,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Starina sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Starina 00330175  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Hromoš sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Hromoš 00329908  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Hajtovka sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Hajtovka 00329860  0,00  
Export do csv
Nastavenia cookies