Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2017 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke -... SAGANSPORT, s. r. o. 47846470  4,986.00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.7.2017 zoznam prijatých faktúr 6/2017 -   25,398.47 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.7.2017 zoznam vyhotovených faktúr 6/2017 -   129.30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 10.1.2017 Objednávky za rok 2017 -   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2017 Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  7,428.07 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.8.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2017 -   1,749.64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.8.2017 Zoznam prijatých faktúr 7/2017 -   29,884.31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.8.2017 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo zo dňa 14. 06. 2017sa z dôvodu možností a... VPMJ, s. r. o.   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2017 Vykonanie odborných prehliadok a skúšok na plynových zariadeniach v bytových domoch v... Pavol Rusiňák   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2017 Predmetom tejto zmluvy je prevedenie hudobného diela (koncertu) kabely Timothy na akcii "Deň... kapela Timothy   350.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.8.2017 Zuzana Filičková a v súlade s touto zmluvou zaväzuje účinkovať v programe na akcii "Deň... Zuzana Filičková   150.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.9.2017 Pozemok C KN 1290/1 o výmere 1834 m2 - vodné plochy Gabriela Solecká   88.20 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.9.2017 Zoznam prijatých faktúr 8/2017 -   94,375.33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2017 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom, odvádzanie odpadových vôd verejnou... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.9.2017 Predmetom tejto zmluvy o združenej dodávke plynu je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre... Slovenský plynárenský priemysel, a. s.   15.00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.10.2017 Zoznam prijatých faktúr 9/2017 -   28,422.72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.10.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 9/2017 -   156.84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 7.11.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2017 -   37.88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 3.10.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 09/2017 -   16.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.11.2017 Vytvorenie spoločného školského úradu v zmysle § 7 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o... Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie   0.00  
Nastavenia cookies