Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá - 8.4.2016 Zoznam vydaných faktúr 3,4 /2016 -   14 436,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.2.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2016 -   1 900,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 4.4.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2016 -   92,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 2.5.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2016 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.6.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 5/2016 -   404,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.7.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 6/2016 -   125,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 31.7.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2016 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.10.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 9/2016 -   834,59 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.11.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2016 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.12.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 11/2016 -   11,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 4.1.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 12/2016 -   1 578,57 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.1.2015 Zoznam vydaných faktúr 1-12/2014 -   9 350,33 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 4.1.2016 Zoznam vydaných faktúr 1-12/2015 -   8 907,04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 30.4.2012 Zoznam vyhotovených faktúr 3-4/2012 -   12 200,25 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 3.1.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 11,12/2012 -   58,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 15.4.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 1-5/2013 -   11 360,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 27.12.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 12/2013 -   617,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.6.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 6/2013 -   200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.3.2011 Zoznam vyhotovených faktúr 1-3/2011 -   11 267,41 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.1.2017 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2016 -   89 117,99 EUR 
Export do csv