Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.1.2016 NATUR-PACK a Obec Plavnica týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.1.2016 Predávajúca predáva svoju nehnuteľnosť opísanú v čl. I tejto zmluvy - CKN 840/8 o výmere... Jaroslav Stanek a manželka Katarína Staneková, rod. Sakmarová   125,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.2.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2016 -   10 731,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  900,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 22.1.2016 Objednávky za rok 2015 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.2.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb. Sídlo... Mesto Stará Ľubovňa 00330167  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX, spol. s r. o. 47984651  450,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.3.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2016 -   14 333,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.4.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2016 -   18 518,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 29.12.2014 Prenajímateľ - vlastník objektu obecného úradu a budovy MŠ Plavnica dáva do nájmu nebytové... KABELOVKA, s. r. o. 36451312  2 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.5.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2016 -   23 386,61 EUR 
Detail Faktúra došlá - 23.6.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2016 -   21 632,06 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.7.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2016 -   12 163,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 3.1.2017 Objednávky za rok 2016 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 1.7.2016 Organizácia umožní študentovi vykonať odbornú prax s cieľom praktického overenia znalostí... Ekonomická fakultra TU v Košiciach   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Mgr. Monika Dicová   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Paulína Kyšeľová a Stanislav Kyšeľa   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Kmeč a Drahomíra Kmečová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Hamborský a Monika Hamborská   104,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Veronika Tarasovičová a Andrej Tarasovič   171,49 EUR 
Export do csv