Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2015 Účelom zmluvy je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1. zákona o súkromnej... Anton Pristač - PRITON 30614139  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Šambron sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Šambron 00330205  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Malý Lipník sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Malý Lipník 00330043  0,00  
Detail Faktúra došlá - 7.8.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2015 -   421 400,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.5.2015 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo "Výstavba futbalovej tribúny v areáli... B-PLA, s. r. o 46728210  22 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.8.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Údol sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Údol 00330221  0,00  
Detail Faktúra došlá - 10.9.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2015 -   33 248,34 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.10.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2015 -   97 325,45 EUR 
Detail Faktúra došlá - 4.11.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10-2015 -   16 381,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.11.2015 1. Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v... Milan Pristáč, Rastislav Grich   590,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.10.2015 Vlastník dáva správcov do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie -... Základná škola s Materskou školou Plavnica   12 703,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 v súlade so zákonom č.... MAKROAUDIT, s. r. o. 00330124  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.11.2015 Predmetom tejto dohody je určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR v zmysle §... Sociálna poisťovňa 30807484  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.9.2015 Predmetom zmluvy ja záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... Anton Pristač - PRITON 30614139  11 960,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.12.2015 Obec sa zaväzuje uzatroviť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Faktúra došlá - 8.12.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11-2015 -   22 331,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.1.2016 Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou... RWE Gas Slovensko, s. r. o. 44291809  33,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2015 v súlade so zákonom č.... MAKROAUDIT s. r. o 47012021  620,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.1.2016 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... eGov Systems spol. s r. o. 35827521  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 25.1.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 -   222 239,87 EUR 
Nastavenia cookies