Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Jozef Nemec a Mária Nemcová   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.9.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Ing. Ľubomír Hnat   145,73 EUR 
Detail Faktúra došlá - 16.9.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2016 -   33 605,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.9.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Pčolka   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 30.11.2012
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom...
Peter Pčolka   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.3.2015 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Kyšelová   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2015 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Martin Štupák   121,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16...
Helena Hudáková   140,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.10.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16...
Mgr. Monika Dicová   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.1.2015 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu - nebytové priestory v ktorých je v súčasnosti... MUDr. Miroslav Imrich   821,76 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.10.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2016 -   34 808,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.10.2016 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie (malé podnikanie a organizácie - maloodber) SPP, a. s. 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.10.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Gabriela Hetešová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.11.2016 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Tóthová a Ladislav Tóth   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.11.2016 V zmysle čl. IV. ods. 4.2. Zmluvy o nájme nebytových priestorov sa prenajímateľ a nájomca... MUDr. Miroslav Imrich    
Detail Faktúra došlá - 18.11.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2016 -   9 623,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.9.2016 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Bc. Terézia Fabisová    
Detail Faktúra došlá - 16.12.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2016 -   17 215,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 14.3.2014 Zoznam vydaných faktúr 3/2014 -   11 550,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 15.4.2015 Zoznam vydaných faktúr 3,4/2015 -   12 489,42 EUR 
Export do csv