Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 12.5.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2014 -   13 869,77 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.6.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2014 -   86 458,16 EUR 
Detail Faktúra došlá - 21.7.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2014 -   54 843,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.7.2014 Služby pri podaní žiadosti o poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu na rok 2014 spolu s... Miroslav Artim 1024554619  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 25.8.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2014 -   21 611,56 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.9.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2014 -   123 753,61 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je realizácia diela podľa projektovej dokumentácie a cenovej ponuky... GMT projekt, spol. s r. o. 36484971  35 650,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.7.2013 Zmluva o dielo - predmetom je zabezpečenie realizácie diela na predmet zákazky "Rekonštrukcia... NUMERAL, spol. s r. o. 36489671  35 977,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.12.2014 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti evidovanej na LV 1029 k.ú. Plavnica pod B1, v podiele 1/1 a... Rímskokatolícka cirkev, farnosť Plavnica 31979319  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.1.2015 Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... EKO SVIP, s. r. o. 36449717  322 900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 22.10.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2014 -   26 353,75 EUR 
Detail Faktúra došlá - 6.11.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2014 -   36 920,03 EUR 
Detail Faktúra došlá - 8.12.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2014 -   14 267,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.1.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 587/1 o výmere 123 m2 - zastavané plochy a nádvoria Ladislav Murcko a manželka Mária Murcková, Plavnica 73   86,10 EUR 
Detail Faktúra došlá - 9.1.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2014 -   30 510,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 14.1.2014 Objednávky za rok 2013 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 12.2.2015 Objednávky za rok 2014 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.2.2015 Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku pracovných úrazov... Ing. Pavel Fedorko 37682075  0,00  
Detail Faktúra došlá - 2.2.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2015 -   13 068,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.3.2015 Predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru stavby s názvom: "Plavnica - protipovodňové... Ing. Vladimír Zvada 10734627  9 900,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies