Zmluva č. ZoNB zo dňa 30.09.2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNB zo dňa 30.09.2020    
Predmet : Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku C, súpisné číslo 505, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/25, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len „obytný dom“) vedenej na LV č. 1. Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 8, nachádzajúceho sa vo vchode B na 4. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy.  
Partner: Martina Štupáková
IČO:
Adresa: Plavnica 505, 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 1.10.2020 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  zmluva-o-najme-bytu-10-2020-zmluva-stupakova.pdf, Veľkosť: 181.67 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 09. 2020.

Nastavenia cookies