Zmluva č. 12/2017

Typ: Dodávateľská
Číslo: 12/2017    
Predmet : Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených, pre mandanta, na jeho účet a jeho menom, vykoná a zariadi inžiniersko - investorské činnosti vo výstavbe na zabezpečenie realizácie projektu/stavebného diela:"Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Plavnica - Havarijný stav TELOCVIČŇA".  
Partner: INPRO POPRAD, s.r.o.
IČO: 36501476
Adresa: Ústecko - Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
Dátum zverejnenia: 15.5.2017 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 3 960,00 EUR 
  mandatna-zmluva-12-2017.pdf, Veľkosť: 2.54 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies