Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VFA 03-01/2019 18.4.2019 Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 2019 -   17 017,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 04/2019 17.5.2019 Zoznam vystavených faktúr 04/2019 -   1 958,44 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 04/2019 17.5.2019 Zoznam prijatých faktúr 04/2019 -   12 818,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 05/2019 6.6.2019 Zoznam vyhotovených faktúr za kanál - 05/2019 -   20,40 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 05/2019 24.6.2019 Zoznam prijatých faktúr za 05/2019 -   10 890,03 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 05/2019 24.6.2019 Zoznam vystavených faktúr 05/2019 -   164,98 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 06/2019 19.7.2019 Zoznam prijatých faktúr 06/2019 -   171 418,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 06/2019 19.7.2019 Zoznam vystavených faktúr 06/2019 -   131,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 07/2019 19.8.2019 Zoznam vydaných faktúr 07/2019 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 07/2019 19.8.2019 Zoznam prijatých faktúr 07/2019 -   23 222,34 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 08/2019 19.9.2019 Zoznam prijatých faktúr 08/2019 -   54 890,89 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 09/2019 18.10.2019 Zoznam vystavených faktúr 09/2019 -   133,23 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 09/2019 18.10.2019 Zoznam prijatých faktúr 09/2019 -   23 888,26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2019 19.11.2019 Zoznam vystavených faktúr 10/2019 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2019 19.11.2019 Zoznam prijatých faktúr 10/2019 -   21 584,78 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA11/2019 18.12.2019 Zoznam prijatých faktúr 11/2019 -   166 286,58 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 11/2019 18.12.2019 Zoznam vystavených faktúr 11/2019 -   675,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2019 21.1.2020 Zoznam vystavených faktúr 12/2019 -   841,15 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2019 21.1.2020 Zoznam prijatých faktúr 12/2019 -   22 429,04 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 01/2020 18.2.2020 Zoznam prijatých faktúr 01/2020 -   27 350,28 EUR 
Export do csv