Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá - 3.1.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 11,12/2012 -   58,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 15.4.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 1-5/2013 -   11 360,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 27.12.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 12/2013 -   617,20 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.6.2013 Zoznam vyhotovených faktúr 6/2013 -   200,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.3.2011 Zoznam vyhotovených faktúr 1-3/2011 -   11 267,41 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.1.2017 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2016 -   89 117,99 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 15.2.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 13.2.2017 Zoznam prijatých faktúr 1/2017 -   17 355,74 EUR 
Detail Faktúra došlá - 16.3.2017 Zoznam prijatých faktúr 2/2017 -   15 059,35 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.4.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2017 -   14 709,14 EUR 
Detail Faktúra došlá - 13.4.2017 Zoznam prijatých faktúr 3/2017 -   18 926,18 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.5.2017 Zoznam prijatých faktúr 4/2017 -   19 528,02 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 19.5.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 26.6.2017 Zoznam vydaných faktúr 5/2017 -   404,85 EUR 
Detail Faktúra došlá - 26.6.2017 Zoznam prijatých faktúr 5/2017 -   12 242,13 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.7.2017 zoznam prijatých faktúr 6/2017 -   25 398,47 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.7.2017 zoznam vyhotovených faktúr 6/2017 -   129,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 10.1.2017 Objednávky za rok 2017 -   0,00  
Detail Faktúra vyšlá - 17.8.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.8.2017 Zoznam prijatých faktúr 7/2017 -   29 884,31 EUR 
Export do csv