Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 19.9.2017 Zoznam prijatých faktúr 8/2017 -   94 375,33 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.10.2017 Zoznam prijatých faktúr 9/2017 -   28 422,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.10.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 9/2017 -   156,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 7.11.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2017 -   37,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 3.10.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 09/2017 -   16,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 22.11.2017 Zoznam prijatých faktúr 10/2017 -   95 665,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 22.11.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2017 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.1.2018 Zoznam prijatých faktúr 12/2017 -   32 436,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.1.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 12/2017 -   1 005,78 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 20.12.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 11/2017 -   180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.12.2017 Zoznam prijatých faktúr 11/2017 -   38 157,72 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 19.2.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2018 -   1 902,48 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.2.2018 Zoznam prijatých faktúr 1/2018 -   28 350,72 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.3.2018 Zoznam prijatých faktúr 2/2018 -   18 237,44 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 13.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 03/2018 -   16 897,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2018 -   90,13 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.4.2018 Zoznam prijatých faktúr 3/2018 -   19 465,56 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.5.2018 Zoznam prijatých faktúr 4/2018 -   24 198,94 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.5.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2018 -   2 019,54 EUR 
Detail Faktúra došlá - 22.6.2018 Zoznam prijatých faktúr 5/2018 -   21 092,57 EUR 
Export do csv