Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 18.7.2018 Zoznam prijatých faktúr 6/2018 -   67 708,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.7.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 6/2018 -   130,61 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 21.8.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2018 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 21.8.2018 Zoznam prijatých faktúr 7/2018 -   53 645,01 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 08/2018 17.9.2018 Zoznam prijatých faktúr 8/2018 -   77 807,69 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 08/2018 17.9.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 8/2018 -   150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 09/2018 18.10.2018 Zoznam prijatých faktúr 9/2018 -   66 746,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 09/2018 18.10.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 9/2018 -   147,57 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2018 21.11.2018 Zoznam prijatých faktúr 10/2018 -   114 616,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2018 21.11.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2018 -   1 748,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 11/2018 19.12.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 11/2018 -   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2018 19.12.2018 Zoznam prijatých faktúr 11/2018 -   39 473,30 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2018 23.1.2019 Zoznam prijatých faktúr 12/2018 -   46 160,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2018 23.1.2019 Zoznam vystavených faktúr 12/2018 -   1 698,76 EUR 
Detail Objednávka vyšlá OBJ 2018 29.1.2019 Objednávky za rok 2018 -   0,00  
Detail Faktúra došlá PFA 01/2019 20.2.2019 Zoznam prijatých faktúr 01/2019 -   19 247,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 01/2019 20.2.2019 Zoznam vystavených faktúr 01/2019 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 02/2019 19.3.2019 Zoznam prijatých faktúr 02/2019 -   10 784,50 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 03/2019 17.4.2019 Zoznam prijatých faktúr 03/2019 -   32 724,80 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 03/2019 17.4.2019 Zoznam vystavených faktúr 03/2019 -   397,90 EUR 
Export do csv