Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 16.9.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2016 -   33 605,88 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.10.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2016 -   34 808,98 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.11.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2016 -   9 623,26 EUR 
Detail Faktúra došlá - 16.12.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2016 -   17 215,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 14.3.2014 Zoznam vydaných faktúr 3/2014 -   11 550,22 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 15.4.2015 Zoznam vydaných faktúr 3,4/2015 -   12 489,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 8.4.2016 Zoznam vydaných faktúr 3,4 /2016 -   14 436,90 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.2.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2016 -   1 900,84 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 4.4.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2016 -   92,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 2.5.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2016 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.6.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 5/2016 -   404,85 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.7.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 6/2016 -   125,39 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 31.7.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 7/2016 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 1.10.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 9/2016 -   834,59 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.11.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 10/2016 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.12.2016 Zoznam vyhotovených faktúr 11/2016 -   11,42 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 4.1.2017 Zoznam vyhotovených faktúr 12/2016 -   1 578,57 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 5.1.2015 Zoznam vydaných faktúr 1-12/2014 -   9 350,33 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 4.1.2016 Zoznam vydaných faktúr 1-12/2015 -   8 907,04 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 30.4.2012 Zoznam vyhotovených faktúr 3-4/2012 -   12 200,25 EUR 
Export do csv