Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.9.2018 Odstránenie nedostatkov Ladislav Rindoš a manž. Anna Rindošová, rod. Molnárová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ PO je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.10.2018 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501  17,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.12.2016 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... UNION poisťovňa, a. s. 31322051  40,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.12.2016 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... Union poisťovňa, a. s. 31322051  60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.6.2015 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501  365,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.3.2017 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... Allianz-Slovenská poisťovňa, a. s. 00151700  140,29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ WEB je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Netix Solutions s. r. o 43783627   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ_KS je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Anton Pristač - PRITON 30614139  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 30.3.2011 Zmluva o dielo STP akciová spoločnosť Michalovce   16 128,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2021 25.6.2021 Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom... Pavol Kyšeľa   7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111034328 31.3.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1 558,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111054646 2.6.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1 938,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111073313 29.7.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   3 513,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111114394 28.11.2011 Za jedálne kupóny - 530 ks LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1 870,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 012-2016/2017 25.7.2016 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické... Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091  0,00  
Detail Faktúra došlá 012011 13.1.2011 Za obedy pre dôchodcov ZŠ s MŠ Plavnica   620,98 EUR 
Export do csv