Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0111034328 31.3.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1,558.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 11010 7.4.2011 Za elektrocentrálu HX 5000T Ján Mrug, Plavnica   1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11011 7.4.2011 Za elektrocentrálu LX 3000 Ján Mrug, Plavnica   650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 090/2011 7.4.2011 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavncia a výkon obsluhy ČOV za II. štvrťrok 2011 W-Control, s. r. o., Poprad   1,047.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111034 7.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,220.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 7.4.2011 Za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Eko dvor a kompostáreň - Plavnica" Ing. Alžbeta Kočišová, Michalovce   3,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04042011 7.4.2011 Za elektroinštalačné práce na obecnom úrade Martin Kyšeľa, Plavnica   821.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110188 7.4.2011 Materiál - údržba - garáže OcÚ Elektro Alica, Stará Ľubovňa   1,079.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 110043 12.4.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   35,996.27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská RB201103 14.4.2011 Mandátna zmluva RamontBuilding, s. r. o. Prešov   15,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11000025 14.4.2011 Za geometrický plán Miroslav Ščurka, Chmeľnica   554.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 15.4.2011 Vykonanie diela PLAVNICA- PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA POTOKA JASENOK. C&S GROUP s. r. o. Michalovce   431,145.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111425 18.4.2011 Za služby spojené so zberom, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. štvrťrok 2011 EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   1,181.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 31110079 19.4.2011 Za montáž vodovodného potrubia, uzáverov Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   904.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 0132011 19.4.2011 Za renováciu dverí Gemika s. r. o., Stará Ľubovňa   1,301.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111515 26.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   522.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 110065 26.4.2011 Za výkopové práce a záhrn s pracovným strojom - rozšírenie kanalizácie a vodovodu v časti... SOFER, s. r. o., Stará Ľubovňa   840.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653255 2.5.2011 Za elektrickú energiu Východoslovenská energetika a. s. Košice   2,881.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111597 5.5.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,546.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 110070 11.5.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni", prístupová komunikácia na... Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   14,557.26 EUR 
Nastavenia cookies