Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20110206 3.2.2011 Za vývoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 216,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 3.2.2011 Za elektrinu Východoslovenská energetika a. s., Košice   2 881,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100212 4.2.2011 Nákup hudobnej aparatúry HDT SK, s. r. o., Bratislava   568,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 201107 18.2.2011 Zmluva o dielo Mgr. Adriána Krajňáková, Prešov   1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011016 24.2.2011 Za materiál TINEA - Miroslava Orlovská, Stará Ľubovňa   1 009,98 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20112149 2.3.2011 Za kanalizáciu - stočné Základná škola s Materskou školou Plavnica   465,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 11029 3.3.2011 Za materiál - zdravotné stredisko Instala Nova spol. s r. o. Stará Ľubovňa   569,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110498 9.3.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 545,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 110094 14.3.2011 Za materiál - zdravotné stredisko Miroslava Orlovská - TINEA, Stará Ľubovňa   654,89 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2011 14.3.2011 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s. r. o.   12 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 17.3.2011 Zoznam vyhotovených faktúr 1-3/2011 -   11 267,41 EUR 
Detail Faktúra došlá 201103004 21.3.2011 Za notebook InNET s. r. o. Stará Ľubovňa   621,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2/2011 22.3.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia v časti obce Píla (čísla domov 321 a 329) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Faktúra došlá 411204225 25.3.2011 Za vodné, bytový dom č. 503 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   585,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204226 25.3.2011 Za vodné, bytový dom 504 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   501,07 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 28.3.2011 Mandátna zmluva Ing. Jozef Macejko - M. J. Consult, Bratislava   2 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZPF/20090101 29.3.2011 Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.3.2011 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava    
Detail Faktúra došlá 24/2011 29.3.2011 Za poradenstvo pri výberovom konaní na stavebný dozor a na "Opravu škôd po povodniach" Ing. Pavel Fedorko, Plavnica   468,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 30.3.2011 Zmluva o dielo STP akciová spoločnosť Michalovce   16 128,00 EUR 
Export do csv