Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 3/2011 11.5.2011 Vytýčenie podzemných vedení ohľadom stavby "Regenerácia obce Plavnica" T-COM, Poprad    
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 16.5.2011 Prenájom nehnuteľnosti Zdena Štupáková, Plavnica 414   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3352011 27.5.2011 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,   0,00  
Detail Faktúra došlá 0111054646 2.6.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1 938,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/5/2011 5.6.2011 Za poradenskú činnosť pri príprave projektu "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" Ján Ferko, Michalovce   720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/5/2011 5.6.2011 Za práce na objektoch: cintorín, stará škola a v garážach pri obecnom úrade Ján Ferko, Michalovce   870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111906 5.6.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 555,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 110135 6.6.2011 Za práce vykonané na stavbe "Plavnica oprava po povodni" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   74 900,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 270111 15.6.2011 Za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Plavnica - protipovodňové opatrenia potoka... STP akciová spoločnosť Michalovce   5 472,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/11 17.6.2011 Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 503 Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa   624,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110112 20.6.2011 Za materiál do protipovodňovej miestnosti v garáži OcÚ TINEA, s. r. o. Stará Ľubovňa   956,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 411210527 21.6.2011 Za vodné a stočné - bytový dom č. 503 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť   488,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 411210528 21.6.2011 Za vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť   424,44 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 29.6.2011 Ochranná sieť s rozmermi 15 x 15 cm, štvorec, rozmery siete: 35 m x 5 m, modrá farba Firma Košík - siete s. r. o. Nové Zámky    
Detail Faktúra došlá 164/2011 29.6.2011 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavnica a výkon obsluhy ČOV za III. štvrťrok... W-control, s. r. o., Poprad   1 047,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 1.7.2011 Vozidlo CAK na prebíjanie kanalizácie pri bytovom dome 505 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Zmluva Dodávateľská 350/330/11P 7.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s   0,00  
Detail Faktúra došlá 110174 8.7.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni"

1. SO - 01 Prístupová komunikácia...
Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   31 545,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 11.7.2011 Zmluva o dielo Ing. Alžbeta Kočišová, Michalovce   20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 11.7.2011 Zmluva o dielo Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.   428 635,57 EUR 
Export do csv