Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.6.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 894/2 o výmere 146 m2 - záhrady k. ú. Plavnica Anna Vančová, rod. Štupáková   102,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.6.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 888/5 o výmere 119 m2, záhrady, k. ú. Plavnica Mgr. Ing. Božena Fabiánová   83,30 EUR 
Detail Faktúra došlá - 11.6.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2015 -   20 307,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/DZ221401207120101 17.6.2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  342 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.6.2015 Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... UNIQA poisťovňa, a. s. 00653501  365,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Predmetom zadávania zákazky sú stavebné práce na zákazke v rámci implementácie projektu:... C&S GROUP, s. r. o. 44101619  258 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Sulín sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Sulín 00330191  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Matysová sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Matysová 00330051  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Legnava sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Legnava 00329991  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r. o. 47984651  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 3.7.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2015 -   17 776,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Starina sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Starina 00330175  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Hromoš sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Hromoš 00329908  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Hajtovka sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Hajtovka 00329860  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Šambron sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Šambron 00330205  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Malý Lipník sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Malý Lipník 00330043  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2015 Účelom zmluvy je poskytovanie technických služieb podľa § 7 ods. 1. zákona o súkromnej... Anton Pristač - PRITON 30614139  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.7.2015 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Martin Štupák   121,46 EUR 
Detail Faktúra došlá - 7.8.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2015 -   421 400,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16...
Helena Hudáková   140,01 EUR 
Export do csv