Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.2.2015 Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku pracovných úrazov... Ing. Pavel Fedorko 37682075  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 25.2.2015 Rámcová zmluva na poskytovanie služieb "Odborné činnosti a odborná pomoc pri verejných... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  0,00  
Detail Faktúra došlá - 2.3.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2015 -   8 161,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/7/11/0080/15 5.3.2015 Predmetom zmluvy je umožnenie pripojenia chráneného objektu na pult centralizovanej ochrany... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  21,85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská CPPO-OA-2015/003968-049 11.3.2015 Darovacia zmluva o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Slovenská republika je... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 212/330/15P 26.3.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre budovu pre kultúrne účely, č.... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 213/330/15P 26.3.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre poštu, č. 217 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.3.2015 Predmetom zmluvy je výkon stavebného dozoru stavby s názvom: "Plavnica - protipovodňové... Ing. Vladimír Zvada 10734627  9 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.3.2015 Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Zuzana Kyšelová   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.4.2015 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... Anton Pristač - PRITON 30614139  8 750,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.4.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2015 -   13 429,26 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 15.4.2015 Zoznam vydaných faktúr 3,4/2015 -   12 489,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.4.2015 Predmetom dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho z... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2015 Predmetom zmluvy je vypracovanie diela - realizácia kompletného externého manažmentu projektu:... MJM Group s. r. o. 45541558  980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 6.5.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2015 -   13 804,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.5.2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  39 887,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.5.2015 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo "Výstavba futbalovej tribúny v areáli... B-PLA, s. r. o 46728210  22 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SITB-OO2-2015/000041-550 27.5.2015 Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  1 258,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 31.5.2015 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa ponechať užívateľovi do užívania priestor na... Barkociová Mária, r. Chmeliarová    
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.6.2015 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa ponechať užívateľovi do užívania priestor na... Fröhlich Štefan a Fröhlichová Mária r. Šlosárová    
Export do csv