Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 25. 08.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 25. 08. 2020 Peter Krupka, Jaroslava Krupková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 28. 09.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28. 09. 2020 Karol Kušnír    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 30. 09.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 09. 2020 Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 31. 07.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2020 Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 31.08.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 08. 2020 Patrik Krafčík    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoN zo dňa 16.5.2011 30.4.2012 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme takto: Zdena štupáková   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 74Č/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Dodávateľská 74K/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820102 7.6.2012 Dodatok č. 2 DZ221401203820102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.10.2015 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16...
Mgr. Monika Dicová   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Do č. 2 k ZonB zo dňa 27.09.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená 27. 09. 2019 Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 01.05.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 05. 2019 Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 01.08.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 08. 2019 Vladimír Pjecha    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 01. 08.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 08. 2019 Peter Pčolka, Emília Pčolková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 26.10.18 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 10. 2018 Marek Štupák, Mária Hubová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k ZoNB zo dňa 26.10.18 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 10. 2018 Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 27.08.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 08. 2019 Mária Štupaková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 27.09.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09. 2019 Ing. Ľubomír Hnat    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 29.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 František Rindoš, Dominika Rindošová    
Export do csv