Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Peter Kyšeľa, Monika Kyšeľová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.07.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Štefan Rindoš, Mária Rindošová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zodňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Ľudmila Čičmancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7. 2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Monika Hubová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB z o dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Jozef Pružinský, Katarína Pružinská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Peter Hamborský, Monika Hamborská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Pavol Nedbal    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Peter Kmeč, Drahomíra Kmečová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Monika Krajger, Rudolf Krajger    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNBzo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Rudolf Krajger, Mária Krajgerová    
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 k ZoNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Milan Repka, Zuzana Repková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k Zo NB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Zdena Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoN B zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Ing. Marek Rindoš    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k Z oNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 4.8.207 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 4.8.2017 Peter Krupka, Jaroslava Krupková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa31.07.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa31.07.2019 Marián Imrich, Eva Imrichová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa31.7.2019 Helena Kulíková    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.3.2011 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 14. 10.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 14. 10. 2020 Gabriela Hetešová    
Export do csv