Dodatok č. D č. 1 k ZoNB zo dňa 25. 08.20

Typ: Dodávateľská
Číslo: D č. 1 k ZoNB zo dňa 25. 08.20    
Predmet : Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 25. 08. 2020 
Partner: Peter Krupka, Jaroslava Krupková
IČO:
Adresa: 065 45 Plavnica
Dátum zverejnenia: 11.1.2021 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  peter-krupka-dodatok-c-1.pdf, Veľkosť: 122.33 kB
Previazané dokumenty: