Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 ZoP 2.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8000320717 SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 3.5.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská D. č. 1 7.1.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu.
Dopĺňa sa posledná veta v...
Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoNB zo dňa27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019.
Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská Do č.1k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07.2019
Wieslaw Vojciech Pilch, Eva Pilchová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 01.08.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.08.2019 Peter Pčolka, Emília Pčolková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 1.08.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.08.2019. Vladimír Pjecha    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa01.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.12.2017 Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 1.5.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 1.5.2019 Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 18.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 18.12.2017 Peter Chovanec, Ivana Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNBzo dňa 26.10.2018 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 10. 2018 Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 26.10.2018 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26.10.2019 Marek Štupák, Mária Hubová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.09.2017. František Rindoš, Dominika Rindošová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.8.2019 Mária Štupaková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.9.2019 Martin Štupák    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNBzo dňa 27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.9.2019 Ing. Ľubomír Hnat    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.19 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.9.2019 Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 28.9.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28.09.2017 Karol Kušnír    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 28.10.2018 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 10. 2018 Nadiya Fomenko    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 10. 2018 Martin Platko, Mária Platková    
Export do csv