Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSTO č. 9/7/11/0080/15 15.2.2019 Dodatok č. 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.1.2012 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 1038 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r. o. 36168475  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011 C&S GROUP s. r. o. Michalovce   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16...
Helena Hudáková   140,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 50321 12.9.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1, v bloku A, vo vchode B, súpisné číslo 503 - zmena... Marek Štupák, Mária Štupáková   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 30.11.2012
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom...
Peter Pčolka   139,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 ZoP 2.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8000320717 SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 3.5.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Zmluva Dodávateľská D. č. 1 7.1.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu.
Dopĺňa sa posledná veta v...
Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoNB zo dňa27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019.
Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská Do č.1k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07.2019
Wieslaw Vojciech Pilch, Eva Pilchová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 01.08.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.08.2019 Peter Pčolka, Emília Pčolková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 1.08.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.08.2019. Vladimír Pjecha    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa01.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.12.2017 Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 1.5.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 1.5.2019 Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 18.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 18.12.2017 Peter Chovanec, Ivana Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNBzo dňa 26.10.2018 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 10. 2018 Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 26.10.2018 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26.10.2019 Marek Štupák, Mária Hubová    
Export do csv