Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-283-082/2022 10.8.2022 Darca bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej... Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská CPPO-OA-2015/003968-049 11.3.2015 Darovacia zmluva o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Slovenská republika je... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZML-3-63/2021-230 16.11.2022 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy... Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky 00166197  0,00  
Detail Faktúra vyšlá VFA D12/2020 15.12.2020 Dobropis -   -174,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42021 11.3.2021 Dodanie prvkov na detské ihrisko:

- zostava: CM 0023/4
- hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/
SAGANSPORT s. r. o. 47847460   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/3/22 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v... ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36 851 264  11 736,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 13102023 16.10.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Modernizácia základnej školy... František Hvizda-HM-comp 40 692 990  41 016,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ16102023 16.10.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Modernizácia základnej školy... BDV Trade, s.r.o. 46056262  71 251,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ230013 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... HYCA s.r.o. 35900008  90 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1/2022 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... Ematech s.r.o. 31413919  104 304,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 21/2021 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... Pentimex, s.r.o. 31622054  6 480,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 5.9.2013 Dodanie výstupov publicity - informačné tabule, dielo "Plavnica - protipovodňové opatrenia... 3pple s. r. o., Víťaz   900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. 1 21.4.2022 Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40 321 975  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 20.1.2022 Dodatkom č. 1 sa mení Čl. IV bod 3 Zmluvy o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov. Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 20.12.2021 Dodatkom č. 2 sa mení článok III. - Doba nájmu nasledovne:
Nájomný vzťah medzi...
Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoVSBD 21.2.2023 Dodatkom sa mení čl. V. odmena za správu v ods. 1. SLOBYTERM, spol. s r.o. 31 719 104  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS 18.8.2020 dodatku je dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho... Orange Slovensko, a. s. 35697270  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 14.10.219 1.7.2020 Dodatok č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa
Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019
Gabriela Hetešová    
Nastavenia cookies