Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VFA D12/2020 15.12.2020 Dobropis -   -174,72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 42021 11.3.2021 Dodanie prvkov na detské ihrisko:

- zostava: CM 0023/4
- hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/
SAGANSPORT s. r. o. 47847460   
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 5.9.2013 Dodanie výstupov publicity - informačné tabule, dielo "Plavnica - protipovodňové opatrenia... 3pple s. r. o., Víťaz   900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. 1 21.4.2022 Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40 321 975  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 20.1.2022 Dodatkom č. 1 sa mení Čl. IV bod 3 Zmluvy o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov. Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 20.12.2021 Dodatkom č. 2 sa mení článok III. - Doba nájmu nasledovne:
Nájomný vzťah medzi...
Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS 18.8.2020 dodatku je dohoda strán na aktivácií účastníckeho programu resp. zmene účastníckeho... Orange Slovensko, a. s. 35697270  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 14.10.219 1.7.2020 Dodatok č. 1
ktorým sa mení a dopĺňa
Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 09.2019
Gabriela Hetešová    
Detail Zmluva Dodávateľská 74Č/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská 74K/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/1 29.12.2017 Dodatok č. 1 Immimed s. r. o. 50464931   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSTO č. 9/7/11/0080/15 15.2.2019 Dodatok č. 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.1.2012 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 1038 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r. o. 36168475  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011 C&S GROUP s. r. o. Michalovce   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16...
Helena Hudáková   140,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 50321 12.9.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1, v bloku A, vo vchode B, súpisné číslo 503 - zmena... Marek Štupák, Mária Štupáková   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.11.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme bytu zo dňa 30.11.2012
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom...
Peter Pčolka   139,50 EUR 
Export do csv