Dodatok č. 1

Typ: Dodávateľská
Číslo: 1    
Predmet : Článok č. 1 sa nahrádza novým znením: "predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1 katastrálne územie Plavnica a to: Pozemok C KN 840/8 o výmere 25 m2 - ostatné plochy 
Partner: Jaroslav Stanek
IČO:
Adresa: Plavnica 150, 06545 Plavnica
Dátum zverejnenia: 10.3.2016 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-stanek.pdf, Veľkosť: 532.34 kB
Previazané dokumenty: