Zmluva č. CPPO-OA-2015/003968-049

Typ: Dodávateľská
Číslo: CPPO-OA-2015/003968-049    
Predmet : Darovacia zmluva o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Slovenská republika je výlučným vlastníkom služobného cestného vozidla vrátane výbavy, ktorý je v správe Ministerstva vnútra SR. Darca touto zmluvou bezplatne prenecháva obdarovanému dar a obdarovaný vyhlasuje, že dar s vďakou prijíma.  
Partner: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
IČO: 00151866
Adresa:
Dátum zverejnenia: 11.3.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  darovacia_zmluva_cppo_oa_2015.pdf, Veľkosť: 1.74 MB
Previazané dokumenty: