Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 20.6.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2013 -   8 381,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.7.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10. 04. 2013 medzi Ing. Jánom Valekom, Máriou Valekovou,... Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.6.2013 Zmluva o dielo - dodanie stavebných a pomocných prác na budove základnej školy - prevoz... Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  5 214,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.11.2013 Zmluva o dielo - predmetom je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie osvetľovacej sústavy 3... Martin Bujňák KAMEL - elektroslužby 40291952  6 591,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.7.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2013 -   14 288,73 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.8.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2013 -   13 078,21 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.9.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2013 -   43 724,18 EUR 
Detail Faktúra došlá - 23.10.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2013 -   20 975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.11.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2013 -   322 563,08 EUR 
Detail Faktúra došlá - 13.12.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2013 -   21 139,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.12.2013 Dohoda o prenajatí oplotenia pre účely verejného osvetlenia - umiestnenie troch svietidiel... Peter Sklenárik a Eva Sklenáriková, Plavnica 460   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.12.2013 Zmluva o združenej dodávke plynu - odberné miesto Plavnica 74 a Plavnica 121 RWE Gas Slovensko, s. r. o., Bratislava 44291809  35,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.12.2013 Zmluva o prevode správy majetku obce - dlhodobého hmotného a nehmotného majetku - nadstavba a... Základná škola s Materskou školou Plavnica 710040393  571 029,56 EUR 
Detail Faktúra došlá - 27.1.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2013 -   264 748,41 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.2.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2014 -   6 799,67 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.3.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2014 -   8 078,17 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.4.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2014 -   14 319,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Kúpna zmluva, pozemok KN-C 1039/2 o výmere 13 m² - zastavané plochy a nádvoria. Ján Čuba, Plavnica 165   69,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Zámenná zmluva Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.6.2014 Kúpna zmluva Katarína Friedmannová   200,00 EUR 
Export do csv