Aktuality

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
21.10.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov.


Oznam
14.10.2020

Oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa žiada chovateľov ošípaných, aby si splnili povinnosť registrácie chovu ošípaných v termíne do 23.októbra 2020.


Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
2.10.2020

Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.


Oznam
1.10.2020

Oznam

Rímsko - katolícka Farnosť Plavnica oznamuje občanom ....SODB 2021 Tlačová správa
24.9.2020

SODB 2021 Tlačová správa

Domy a byty sa sčítavali aj počas leta.


Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
15.9.2020

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Plavnica


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
9.9.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Vrátenie vyplneného dotazníka SODB 2021


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
11.8.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Druhý mesiac sčítania domov a bytov. SODB prebieha v období od 01. júna 2020 do 12. februára 2021.


Oznámenie
16.7.2020

Oznámenie

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) následovne: