Aktuality

Pokosený cintorín
23.10.2020

Pokosený cintorín

Oznamujeme občanom, že cintorín v obci Plavnica je pokosený. Občania si môžu prísť upraviť hroby svojich blízkych a taktiež okolie hrobov.
Zároveň Vás žiadame, aby ste mimo pomníkov nenechávali sklenené nádoby.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
21.10.2020

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov.


Oznam
14.10.2020

Oznam

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa žiada chovateľov ošípaných, aby si splnili povinnosť registrácie chovu ošípaných v termíne do 23.októbra 2020.


Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia
2.10.2020

Opatrenie RÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.


Oznam
1.10.2020

Oznam

Rímsko - katolícka Farnosť Plavnica oznamuje občanom ....SODB 2021 Tlačová správa
24.9.2020

SODB 2021 Tlačová správa

Domy a byty sa sčítavali aj počas leta.


Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice
15.9.2020

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice

Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice v obci Plavnica


Preložka cesty I/68 Plavnica
5.7.2020

Preložka cesty I/68 Plavnica

V našej obci dňa 26. 06. 2020 sa uskutočnil slávnostný akt poklepania základného kameňa stavby " I/68 Plavnica, preložka cesty ".


Opatrenie
1.4.2020

Opatrenie

Predajne potravín v obci Plavnica žiadajú zákazníkov o dodržiavanie určeného času na nákup potravín. V čase od 9-tej do 12 - tej hodiny môžu do predajní vstupovať iba osoby staršie nad 65 rokov.