Aktuality

Núdzový stav a zákaz vychádzania - informácie
24.11.2021

Núdzový stav a zákaz vychádzania - informácie

Zverejňujeme informácie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky:

Vláda SR dnes na svojom zasadnutí vyhlásila na celom území Slovenskej republiky núdzový stav, ktorý začne platiť od 25. novembra 2021.

Súčasne schválila zákaz vychádzania, ktorý bude platiť každý deň od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

Výnimky zo zákazu vychádzania sú uvedené v uznesení vlády SR. V prílohe je uznesenie vlády, v ktorom sú definované podmienky zákazu vychádzania a tiež výnimky z uvedeného zákazu. Materiál je zverejnený aj na stránke www.rokovania.gov.sk. Zároveň zverejňujeme prezentáciu, v ktorej sú v prehľadnej forme uvedené niektoré výnimky zo zákazu vychádzania.

Ďalšie opatrenia sú definované vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. V prílohe je aj tlačová správa ÚVZ SR k novým vyhláškam, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.minv.sk/?2021-2

Chráňme si zdravie.


Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky
19.11.2021

Aktualizácia COVID automatu a nové vyhlášky

Zverejňujeme ďalšie aktuálne informácie, ktoré nám boli zaslané z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


COVID-19  - aktuálne informácie
5.11.2021

COVID-19 - aktuálne informácie

Zverejňujeme aktuálne informácie, ktoré nám boli zaslané z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.


Podpora opatrovateľskej služby II
28.10.2021

Podpora opatrovateľskej služby II

Možnosť využitia opatrovateľskej služby pre seniorov, dôchodcov a ŤZP.


Národná linka na pomoc deťom v ohrození
25.10.2021

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.


Slovenská pošta - oznam
19.10.2021

Slovenská pošta - oznam

Milí spoluobčania,
Slovenská pošta vám oznamuje, že služba Rýchly výber, ktorú poskytuje na všetkých svojich pobočkách je teraz možná už od sumy 5 eur.


Chodci, buďte videní ...
15.10.2021

Chodci, buďte videní ...

V roku 2021 došlo v našom okrese k enormnému zvýšeniu dopravných nehôd s účasťou chodcov, preto Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni považuje za potrebné prijať vhodné opatrenia na zamedzenie vzniku týchto udalostí v cestnej premávke.


Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2021
8.10.2021

Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2021

Duševné zdravie je jedna z najviac zanedbaných oblastí verejného života. Asi 1 miliarda ľudí žije s duševnými poruchami. Sociálna stigma, diskriminácia a zneužívanie ľudských práv ľudí s duševným ochorením situácie v oblasti duševného zdravia ešte viac zhoršuje.
Na Svetový deň duševného zdravia, 10. októbra, uplynie viac ako 18 mesiacov od začiatku pandémie COVID-19. Vo všetkých krajinách mala pandémia veľký vplyv na duševné zdravie ľudí. Zvlášť postihnuté sú niektoré skupiny, vrátane zdravotných a iných pracovníkov v prvej línii, študentov, ľudí žijúcich osamote a osôb s už existujúcimi duševnými chorobami.


Svetový deň srdca 29.09.2021
30.9.2021

Svetový deň srdca 29.09.2021

Významným rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení je vysoká hladina cholesterolu v krvi.


Pošta Plavnica - oznámenie TRVALEJ ZMENY HODÍN PRE VEREJNOSŤ
30.8.2021

Pošta Plavnica - oznámenie TRVALEJ ZMENY HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Na základe listu zo Slovenskej pošty, a. s ., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 zo dňa 27. 08. 2021 oznamujeme občanom, že s účinnosťou od 01. 09. 2021 bude na Pošte Plavnica realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce pošty.