Aktuality

Podpora opatrovateľskej služby II
28.10.2021

Podpora opatrovateľskej služby II

Možnosť využitia opatrovateľskej služby pre seniorov, dôchodcov a ŤZP.


Národná linka na pomoc deťom v ohrození
25.10.2021

Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K. Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.


Slovenská pošta - oznam
19.10.2021

Slovenská pošta - oznam

Milí spoluobčania,
Slovenská pošta vám oznamuje, že služba Rýchly výber, ktorú poskytuje na všetkých svojich pobočkách je teraz možná už od sumy 5 eur.


Chodci, buďte videní ...
15.10.2021

Chodci, buďte videní ...

V roku 2021 došlo v našom okrese k enormnému zvýšeniu dopravných nehôd s účasťou chodcov, preto Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Starej Ľubovni považuje za potrebné prijať vhodné opatrenia na zamedzenie vzniku týchto udalostí v cestnej premávke.


Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2021
8.10.2021

Svetový deň duševného zdravia - 10. október 2021

Duševné zdravie je jedna z najviac zanedbaných oblastí verejného života. Asi 1 miliarda ľudí žije s duševnými poruchami. Sociálna stigma, diskriminácia a zneužívanie ľudských práv ľudí s duševným ochorením situácie v oblasti duševného zdravia ešte viac zhoršuje.
Na Svetový deň duševného zdravia, 10. októbra, uplynie viac ako 18 mesiacov od začiatku pandémie COVID-19. Vo všetkých krajinách mala pandémia veľký vplyv na duševné zdravie ľudí. Zvlášť postihnuté sú niektoré skupiny, vrátane zdravotných a iných pracovníkov v prvej línii, študentov, ľudí žijúcich osamote a osôb s už existujúcimi duševnými chorobami.


Svetový deň srdca 29.09.2021
30.9.2021

Svetový deň srdca 29.09.2021

Významným rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení je vysoká hladina cholesterolu v krvi.


Pošta Plavnica - oznámenie TRVALEJ ZMENY HODÍN PRE VEREJNOSŤ
30.8.2021

Pošta Plavnica - oznámenie TRVALEJ ZMENY HODÍN PRE VEREJNOSŤ

Na základe listu zo Slovenskej pošty, a. s ., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1 zo dňa 27. 08. 2021 oznamujeme občanom, že s účinnosťou od 01. 09. 2021 bude na Pošte Plavnica realizovaná zmena hodín pre verejnosť. Dôvodom zmeny hodín pre verejnosť je zmena organizácie práce pošty.


SLOVAK TELEKOM - oznam
10.8.2021

SLOVAK TELEKOM - oznam

Slovak Telekom oznamuje občanom, že dnešným dňom začala v obci Plavnica prebiehať demontáž vzdušných káblov. Ak má niekto starý nefunkčný kábel pevnej linky a chcel by ho demontovať, nech to nahlási na Obecný úrad v Plavnici, tel. kontakt: 052 42 83 881, 0917 366 145.


Triedenie komunálneho odpadu v obci Plavnica
9.8.2021

Triedenie komunálneho odpadu v obci Plavnica

Ďakujeme občanom obce Plavnica, že zodpovedným triedením odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.


POLÍCIA
4.8.2021

POLÍCIA

varuje pred podvodnými e-mailami, žiadosťami o priateľstvo na FACEBOOK-u, MESSENGER-i a komunikáciami s neznámymi osobami !!!